Sagio’s kopi- & printløsninger reducerer omkostningerne

Omkostningerne til print består af udgifter til papir, toner, blæk samt afskrivninger på printere og support af den samlede printløsning. De faktiske omkostninger per side varierer fra XX til YY kr. Med en Sagio print-løsning kan alle disse omkostninger reduceres væsentligt.

Færre spild-print

Med en Follow-You printløsning sender brugerne ikke blot deres print og henter det senere – de modtager først printet, når de identificerer sig ved printeren. Dette reducerer printomkostningerne fordi

  • Man minimerer antal print, idet brugeren nu kan vælge den rigtige version ved printeren
  • Man ikke mister et printjob, der er taget eller smidt ud af en anden bruger.

Printregler

Med en Sagio printløsning kan der indføres ‘print-regler’, der

  • Opfordrer brugeren til at anvende den mest økonomiske printer
  • Sikrer at bestemte typer print kun printes i sort/hvid og på begge sider
  • Annullerer printjob, der ikke er udskrevet inden en bestemt tidsfrist (brugeren kan desuden også selv slette de printjob vedkommende ikke ønsker at få udskrevet)

Registrering af det faktiske forbrug

Med en Sagio løsning kan der foretages en registrering af alle printjobs per bruger, afdeling eller projekt. Dette medfører at ledelse og brugere bliver mere opmærksomme på det faktiske forbrug. Al erfaring viser, at registrering af det faktiske printforbrug reducerer de samlede printomkostninger.

Optimering af antal og typen af printere

En Sagio printløsning giver et godt overblik over forbruget på forskellige printertyper. Dermed bliver ledelsen i stand til at optimere antallet af og typen af printere, således at printløsningen afstemmes med kundens behov. En sådan optimering gør kundens printløsning mere omkostningseffektiv.

Effektiv integration af én enkelt løsning

Sagio’s knowhow sikrer at Sagio’s printløsninger kan integreres med alle de typiske printere. Der kommer derfor ingen uforudsete udgifter i form af køb af nye printere ligesom man kun skal have én printløsning og dermed undgår omkostningerne ved at vedligeholde flere samtidige printløsninger og problemer med ansvarsfordeling mellem forskellige leverandører.

Lave installations og supportomkostninger

Sagio’s printløsninger er forberedt til hurtig installation og kan hurtigt supporteres remote – uden fordyrende rejse-omkostninger eller lange driftsstop.